نزول قیمت ها در بازار طلا و سکه؛ طلای ۱۸ عیار چند شد؟

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۳۲۲,۷۰۰ (دو میلیون و سیصد و بیست و دو هزار و هفتصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۵۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۲۲,۷۰۰ -۱۲,۷۰۰ -۰.۵۵ 11:25
۲,۳۳۵,۴۰۰ -۱۰,۴۰۰ -۰.۴۵ روز قبل
۲,۳۴۵,۸۰۰ -۶۷,۹۰۰ -۲.۹ ۳ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۲۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۰۸۱,۰۰۰ (ده میلیون و هشتاد و یک هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

قیمت دلار مبادله‌ای، امروز به ۴۱,۹۸۹ (چهل و یک هزار و نهصد و هشتاد و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۹۸۹ -۹۳ -۰.۲۳ 11:25
۴۲,۰۸۲ ۰ ۰ روز قبل
۴۲,۰۸۲ -۴۲.۰۰ -۰.۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۵,۱۵۴ (چهل و پنج هزار و یکصد و پنجاه و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۳ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۵,۱۵۴ -۱۰۰ -۰.۲۳ 11:20
۴۵,۲۵۴ ۵۰ ۰.۱۱ روز قبل
۴۵,۲۰۴ ۳۵ ۰.۰۷ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۲۳ درصدی، از ۵۲,۸۷۶ (پنجاه و دو هزار و هشتصد و هفتاد و شش ) تومان به ۵۲,۷۵۹ (پنجاه و دو هزار و هفتصد و پنجاه و نه ) تومان رسید.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲,۷۵۹ -۱۱۷ -۰.۲۳ 11:20
۵۲,۸۷۶ ۳۸۳ ۰.۷۲ روز قبل
۵۲,۴۹۳ -۱۰۷ -۰.۲۱ ۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۲۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۱,۴۳۳ (یازده هزار و چهارصد و سی و سه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۳۱,۴۷۰ (سی و یک هزار و چهارصد و هفتاد ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 28,292,000 (بیست و هشت میلیون و دویست و نود و دو هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۰۲ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۲۹۲,۰۰۰ -۲۸۸,۰۰۰ -۱.۰۲ 11:25
۲۸,۵۸۰,۰۰۰ ۷۸۶,۰۰۰ ۲.۷۵ روز قبل
۲۷,۷۹۴,۰۰۰ -۱,۲۰۷,۰۰۰ -۴.۳۵ ۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۶۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۴۵۰,۰۰۰ -۲۵۰,۰۰۰ -۱.۶۲ 11:25
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۶۳ روز قبل
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ -۵۰۰,۰۰۰ -۳.۲۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۴۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۲۸۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست و هشتاد هزار) تومان قیمت خورد.

منبع : دنیای اقتصاد