چاقی مغز را تغییر می‌دهد

گرچه داستان‌های موفقیت در کاهش وزن با برخی از داروهای جدید بر سر زبان‌ها است بسیاری از افراد دچار چاقی همچنان می‌گویند کم کردن وزن برایشان کار سختی است؛ اکنون پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که کم کردن وزن و پایین نگهداشتن آن فقط به قدرت اراده مربوط نمی‌شود، بلکه به تغییرات مغزی شما هم بستگی دارد.

brain

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از یواس‌ای تودی یک بررسی منتشرشده در ژورنال Nature Metabolism نشان داد که مغز افرادی که چاق هستند، حتی پس از کاهش وزن قابل‌ملاحظه، به شیوه‌ای متفاوت به مواد مغذی پاسخ می‌دهد.

پژوهشگران ۶۰ شرکت‌کننده بالای ۴۰ سال را بررسی کردند: نیمی از آنها دچار چاقی تشخیص داده شده بودند و نیمی دیگر نه.

این پژوهشگران برای درک چگونگی پاسخ مغز به غذا در این دو گروه، محلول‌های متفاوت حاوی قند (گلوکز)، چربی یا آب خالی را در روزهای جداگانه به طور مستقیم به معده‌های این افراد تزریق کردند.

سپس پاسخ‌های مغزی این افراد با استفاده از اسکن‌های کارکردی ام‌آرآی در حدود ۳۰ دقیثه پس از این تزریق اندازه‌گیری شدند و پژوهشگران همچنین میزان‌های هورمون‌ها را در خون آنها اندازه‌گیری کردند و شرکت‌کنندگان میزان گرسنگی‌شان در یک مقیاس بر اساس نمره گزارش کردند.

نتایج نشان اد که در گروهی از شرکت‌کنندگان که چاق نبودند، فعال شدن متناسب پاسخ‌های پاداش در مغز در پاسخ به مواد مغذی رخ داده است.

برعکس، در اسکن‌های مغز افراد دچار چاقی همان مناطق مغز فعال نشده بودند.

این یافته‌ها پس از تکرار اسکن‌ها در شرکت‌کنندگان چاقی که با رژیم غذایی ۱۰ درصد از وزنشان کاسته بودند، همچنان وجود داشت و تغییری نکرده بود.

مراکز پاداش در مغز در چاقی موثر هستند

کارشناسان می‌گویند عدم پاسخ پاداش در مغز می‌تواند به پرخوری منجر شود و تغییر در عادات خوردن را که ممکن است در افزایش وزن دخیل باشد، مشکل کند.

به گفته آنها، این یافته‌ها وجود علل زیست‌شناختی و مغزی به عنوان عوامل مشارکت‌کننده در افزایش وزن و چاقی را تأیید می‌کند.

گرچه این یافته‌ها از آنچه پژوهشگران می‌دانند حقیقت دارد، یعنی اینکه برای کاهش وزن چیزی بیش از قدرت اراده لازم است، حمایت می‌کند، اما پژوهشگران هشدار می‌دهند که این بررسی دارای محدودیت‌های مهمی هم هست.

این بررسی در شمار نسبتاً کمی از افراد بزرگسال بالای ۴۰ سال انجام شده است، بنابراین ممکن است نتوان آن را به جمعیت‌های جوانتر تعمیم داد. و این بررسی از یک لوله تغذیه برای دادن مواد مغذی استفاد ه کرده بود که نمی‌تواند شیوع غذا خوردن اغلب افراد را شبیه‌سازی کند یا انتخاب‌هالی غذایی آنها را در نظر بگیرد، بنابراین این تفاوت‌ها در مغز ممکن است در همه شرایط ایجاد نشوند.

  • چاقی باعث “تحلیل‌رفتگی مغز” می‌شود

درمان‌های هدفمندتری لازم است

کارشناسان همچنین تاکید می‌کنند که این یافته‌ها به معنای آن نیست که افراد دچار چاقی حتی در صورت وجود این تغییرات مغزی نمی‌توانند وزن کم کنند یا وزن خود را پایین نگهدارند.

ابراز امیدواری شده است که بررسی‌های مانند این به ایجاد درمان‌های هدف‌مندتری برای افراد دارای اضافه وزن یا دچار چاقی بینجامد و شواهد بیشتری به دست دهد که چرا داروهایی مانند وگووی (Wegovy) برای کاهش وزن در برخی از افراد بسییار خوب عمل می‌کنند.

به نظر می‌رسد این یافته‌ها بیانگر امکان هدف قرار دادن و مداخله‌ای است که در مغز شروع می‌شود که با پیام‌های هورمونی‌اش گرسنگی و سیری را ایجاد می‌کند و بسیاری ا زداروهای تأییدشده برای کاهش وزن درواقع چنین کاری انجام می دهند .

منبع: همشهری