تجلیل رئیس رسانه ملی از عوامل مجموعه تلویزیونی گیل دخت

دکتر پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی از عوامل مجموعه تلویزیونی گیل دخت تجلیل کرد.

منبع : جام جم